a,e,i,o,u Beginner leesreeks (pdf)

FREE

Die stories:

Die nar en die kat – “a klank”
Ben en Len – “e klank”
Dirk die vis – “i klank”
Die kok en die bok – “o klank”
Buks die skut – “u klank”

 

Die “a,e,i,o,u Beginner Leesreeks” bevat vyf stories vir die beginner leser. Elke storie is geskryf rondom ‘n spesifieke vokaal. Al vyf die stories is in een boek saam gevat en bevat ‘n totaal van 73 bladsye.

Die stories:

Die nar en die kat – “a klank”
Ben en Len – “e klank”
Dirk die vis – “i klank”
Die kok en die bok – “o klank”
Buks die skut – “u klank”

Vir meer inligting aangaande die boek kontak ons gerus.

Gepubliseer 2017
Scribo Novus Education
Skryfster: Louise Jones
Ilustrasies: Edmund Jones en Louise Jones

084 2657795
louise@scribonovus.co.za
www.scribonovus.co.za

ISBN 978-0-620-77365-2

© Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie boek mag gereproduseer word op enige manier, meganies of elektronies, insluitend plaat- en bandopnames en fotokopiëring, sonder skriftelike toestemming van die kopiereghouer.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “a,e,i,o,u Beginner leesreeks (pdf)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *